Afgifter og skatter

Hvordan håndteres told og importafgifter/afgifter??

Vi anbefaler dig, Spørg dit lokale toldkontor om mulige importafgifter, før du bestiller, At forespørge om told og told. Derudover kan der kræves specifikke licenser eller tilladelser for at importere visse produkter.

MYVAPESITE er ikke ansvarlig for produkter, som er afvist af toldmyndighederne i dit land, konfiskeret eller ødelagt.

Skatter/toldgebyrer i destinationslandet er kundens ansvar.